Koostööpartnerid


Rehabilitatsiooniabi OÜ
kauplus Keilas
www.abivahendid.ee
Keila Perearstikeskus   keila.perearst[@]gmail.com
Keila Kool Põhikooli ja Gümnaasiumi maja kool[@]keilakool.ee www.keilakool.ee
Keila Kool Algkooli maja algkool[@]keilakool.ee www.keilakool.ee
Haridus- ja Kultuuriselts Läte selts[@]late.eewww.late.ee
Lasteaed Miki miki[@]keilalasteaiad.ee www.keilalasteaiad.ee/miki-lasteaed
Lasteaed Vikerkaar   vikerkaar[@]keilalasteaiad.ee www.keilalasteaiad.ee/vikerkaar
Lasteaed Rukkilill rukkilill[@]rukkilill.eu www.rukkilill.eu
Keila Muusikakool muusikakool[@]keila.ee
Keila Avatud Noortekeskus knk[@]keilanoortekeskus.ee www.keilanoortekeskus.ee
Harju Maakonnaraamatukogu   laenutus[@]hcl.ee www.hcl.ee
Keila Kultuurikeskus   kultuur[@]keila.ee
Keila Tervisekeskus tervisekeskus[@]keilasport.ee www.keilasport.ee
Lääne-Harju Politseiosakonna Keila Konstaablijaoskond pohja[@]politsei.ee www.politsei.ee/et/kontaktid/pohja_prefektuur/laane-harju_politseijaoskond/laane-harju_piirkonnagrupp
Harjumaa Muuseum   muuseum[@]hmk.ee www.harjumaamuuseum.ee
Keila Taastusravikeskus registratuur[@]taastusravi.eewww.taastusravi.ee 
SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus info[@]hnrk.ee www.hnrk.ee
Kristiine Tegevuskeskus info[@]kristiinetk.eewww.kristiinetk.ee
Harju Kriminaalhooldusosakond harjukrho.info[@]just.ee www.vangla.ee
Lääne-Harju vald www.laaneharju.ee
Saue vald info[@]sauevald.ee www.sauevald.ee
Harku vald   harku[@]harku.ee www.harku.ee
Haiba Lastekodu   info[@]haibalastekodu.ee www.haibalastekodu.ee
SA Hoolekandeteenused   info[@]hoolekandeteenused.ee www.hoolekandeteenused.ee
Tallinna Vaimse Tervise Keskus   tallinn[@]mhcenter.ee www.mhcenter.ee
Sotsiaalkindlustusamet info[@]sotsiaalkindlustusamet.ee www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et 
Psühhiaatria kliinik psyhhiaatriainfo[@]regionaalhaigla.ee www.regionaalhaigla.ee
Keila Miikaeli kogudus keila[@]eelk.ee www.keilakirik.ee
Uusapostlik Kirik Keila Kogudus   andres.aan[@]uke.ee www.uke.ee/kogudused/keila
Keila Baptistikogudus keilabk[@]hotmail.com
Eesti Metodisti Kiriku Keila kogudus keila[@]metodistikirik.ee www.metodistikirik.ee
Lääne-Harjumaa Invaühing margotkeerman[@]gmail.com, lhiu[@]hot.ee www.harjupin.ee/liikmed/laane-harju-iu/
MTÜ Töötahe tootahe[@]keila.ee www.tootahe.ee
MTÜ Toetus www.toetus.ee
Keila Lions klubi lc.keila[@]lions.eewww.lions.keila.ee/
Keila Kiwanis klubi liikmed[@]kiwanis.ee www.kiwanis.planet.ee
Saue Päevakeskus liivi.lents[@]sauevald.ee www.sauepaevakeskus.ee
Saku Päevakeskus   paevakeskus[@]sakuvald.ee www.sakupaevakeskus.ee
Astangu Kutserehabilitatsioonikeskus astangu[@]astangu.ee www.astangu.ee