PROJEKTID


„Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine 
kohalikus omavalitsuses 2023-2024" ehk ISTE

Projekti kestus on   01.01.2023-31.12.2024

Projekti eesmärk

Projekti eesmärgiks on piloteerida Sotsiaalkindlustusameti ja kohalike omavalitsuste koostöös uue isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli rakendatavust omavalitsustes, sh katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus. Parandada abivajaduse varajast märkamist ja suurendada projekti sihtrühmale vajalike teenuste kättesaadavust, arendades välja teenusmudeli kus psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele osutatakse abi ühe tervikuna, lähtudes inimesest ja tema perekonna vajadustest.

Projekti sihtrühm

Projekti sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega tööealised inimesed (16.eluaastast kuni vanaduspensioni eani), kes samal ajal ei ole erihoolekandeteenuse kasutajad ja vajadusel ka nende perekonnad. Projekti sihtrühma suuruseks Keila linnas on 5 inimest

Keila Sotsiaalkeskus osaleb projektis baaskomponentide ja osade lisakomponentide osutajana.
Osutatavate teenuste  HINNAKIRI   

Lisainfo: sotsiaalnõunik Piia Peterson piia.peterson@keila.ee; 6790726

Rohkem pilootprojekti kohta leiate Sotsiaalkindlustusameti  kodulehelt