Töötajad

Nimi

Ametikoht

Telefon

E-mail

Riina Sippol

juhataja

517 6796

riina[@]keilasots.ee

Jaane Põldme

infosekretär

679 1570
520 7448

info[@]keilasots.ee

Marika Pihelgas 

arendus-ja personalijuht

5 818 9830

marika[@]keilasots

Margarita Külmallik    majandustöötaja    5179184     margarita@keilasots.ee

Teenused eakatele ja puuetega inimestele

Nimi

Ametikoht

Telefon

E-mail

 Olga Oksner   avahooldusteenuste juht  679 1576
5 190 4094
  olga[@]keilasots.ee

Triin Peterson

juhtumikorraldaja

5 366 5378

triin.peterson[@]keilasots.ee

Tiiu Jalakas

päevakeskuse juht

5 24 7284

tiiu[@]keilasots.ee

Marina Bunina

sotsiaalhooldaja

5 387 7556

 

Eha Põhjakas

sotsiaalhooldaja

 

 

Karin Lillemägi

sotsiaalhooldaja

 

 

Maris Urgas 

sotsiaalhooldaja

 514 3796

 

Jaana Näär

sotsiaalhooldaja

 

 

Liivi Vainsalu

sotsiaalhooldaja
(eakate päevahoid)

  5 387 7335

 

Marita Kisel

sotsiaalhooldaja 
(eakate päevahoid)

 

 

Ain Vitsmaa

bussijuht

516 1879

 

Sotsiaaleluruumid

Nimi

Ametikoht

Telefon

E-mail

Natalia Tishkler 

sotsiaaleluruumi
hooldustöötaja 

5 918 7350

majutus[@]keilasots.ee

Gennadi Kaspirovski

sotsiaaleluruumi hooldustöötaja

5 918 7350

majutus[@]keilasots.ee

Õnne Paas

 

sotsiaaleluruumi hooldustöötaja

5 918 7350

majutus[@]keilasots.ee

Tarmo Martinson

sotsiaaleluruumi 
hooldustöötaja 

5 918 7350

majutus[@]keilasots.ee

Teenused psüühilise erivajadusega inimestele

Nimi

Ametikoht

Telefon

E-mail

Piret Raudjärv

erihoolekande teenuste juht

5 199 6316

 piret[@]keilasots.ee

Hele-Riin Karja

tegevusjuhendaja

5 346 0980

heleriin.karja[@]keilasots.ee

Helve Vetema

tegevusjuhendaja

5 432 0269

helve.vetema[@]keilasots.ee

Helve Kokser

tegevusjuhendaja


helve[@]keilasots.ee

Kaja Annion

tegevusjuhendaja

503 3397

tootahe[@]keilasots.ee

Sveta Žukova

tegevusjuhendaja

5 566 9043

tootahe[@]keilasots.ee

Lea Türkson

tegevusjuhendaja

5 669 2596

lea[@]keilasots.ee

Ljubov Käsper

tegevusjuhendaja

518 9123

ljubov[@]keilasots.ee

 Liis Peet        tegevusjuhendaja  5884 3139 liis[@]keilasots.ee

Marian Puusepp

tegevusjuhendaja
(kogukonnamaja)

5 307 8860

marian.puusepp[@]keilasots.ee

Piret Arvisto

tegevusjuhendaja 
(kogukonnamaja)

5 307 7195

piret.arvisto[@]keilasots.ee

Teenused lastele-ja peredele

Nimi

AmetikohtHelje Eha

tugiteenuste koordinaator 

 5 366 0644

 helje [@]keilasots.ee

Maiu Uuk

tugiisik

 

 

Erle Sui

tugiisik

 

 

Külli Peedi

tugiisik

 

 

Tatjana Plahti    

tugiisik

 

 

Kris-Sesmet Parts

tugiisik

 

 

Lea Post

tugiisik

 

 

Kristiina Nilk

tugiisik

 

 

Kristin Sakkeus

tugiisik

 

 

Alla Katsun

tugiisik 

 

 

 Terje Leinberg  tugiisik (peretöötaja)  
    

Abipersonal

Nimi

Ametikoht

Telefon


Maria Fjodorova   

abitööline


 

Liz Teesalu

abitööline