Töötajad

Nimi

Ametikoht

Telefon

E-mail

Riina Sippol

juhataja

679 1571
517 6796

riina[@]keilasots.ee

Jaane Põldme

infosekretär

679 1570
520 7448

info[@]keilasots.ee

Marika Pihelgas 

arendus-ja personalijuht

679 1575
5 818 9830

marika[@]keilasots

 Elve Pellmas  majandustöötaja  5 199 4803    elve[@]keilasots.ee

Teenused eakatele ja puuetega inimestele

Nimi

Ametikoht

Telefon

E-mail

  Olga Oksner   avahooldusteenuste juht   679 1576
5 190 4094
  olga[@]keilasots.ee

Triin Peterson

juhtumikorraldaja

5366 5378

triin.peterson[@]keilasots.ee

Tiiu Jalakas

päevakeskuse juht

5 247 284

tiiu[@]keilasots.ee

Marina Bunina

sotsiaalhooldaja

 

 

Eha Põhjakas

sotsiaalhooldaja

 

 

Karin Lillemägi

sotsiaalhooldaja

 

 

Maris Urgas 

sotsiaalhooldaja

 

 

Tiina Roosipuu

sotsiaalhooldaja

 

 

Irina Baldina

sotsiaalhooldaja

 

 

Liivi Vainsalu

sotsiaalhooldaja
(eakate päevahoid)

 

 

Marita Kisel

sotsiaalhooldaja 
(eakate päevakeskus)

 

 

Ain Vitsmaa

bussijuht

679 1570

 

Sotsiaaleluruumid

Nimi

Ametikoht

Telefon

E-mail

Natalia Tishkler 

sotsiaaleluruumi
hooldustöötaja 

5 918 7350

majutus[@]keilasots.ee

Gennadi Kaspirovski

sotsiaaleluruumi hooldustöötaja

5 918 7350

majutus[@]keilasots.ee

Õnne Paas

 

sotsiaaleluruumi hooldustöötaja

5 918 7350

majutus[@]keilasots.ee

Tarmo Martinson

sotsiaaleluruumi 
hooldustöötaja 

5 918 7350

majutus[@]keilasots.ee

Teenused psüühilise erivajadusega inimestele

Nimi

Ametikoht

Telefon

E-mail

Piret Raudjärv

erihoolekande teenuste juht

5 199 6316

 piret[@]keilasots.ee

Hele-Riin Karja

tegevusjuhendaja

679 1572
5 346 0980

heleriin.karja[@]keilasots.ee

Helve Vetema

tegevusjuhendaja

5 432 0269

helve.vetema[@]keilasots.ee

Helve Kokser

tegevusjuhendaja

679 1572

helve[@]keilasots.ee

Kaja Annion

tegevusjuhendaja

503 3397

tootahe[@]keilasots.ee

Sveta Žukova

tegevusjuhendaja

5 566 9043

tootahe[@]keilasots.ee

Lea Türkson

tegevusjuhendaja

5 669 2596

lea[@]keilasots.ee

Ljubov Käsper

tegevusjuhendaja

518 9123

ljubov[@]keilasots.ee

Marian Puusepp

tegevusjuhendaja
(kogukonnamaja)

5 307 8860

marian.puusepp[@]keilasots.ee

Piret Arvisto

tegevusjuhendaja 
(kogukonnamaja)

53077195

piret.arvisto[@]keilasots.ee

Teenused lastele-ja peredele

Nimi

Ametikoht



Helje Eha

tugiteenuste koordinaator 

 53660644

 helje.eha [@]keilasots.ee

Maiu Uuk

tugiisik

 

 

Erle Sui

tugiisik

 

 

Külli Peedi

tugiisik

 

 

Raili Madisson

tugiisik

 

 

Kris-Sesmet Parts

tugiisik

 

 

Lea Post

tugiisik

 

 

Kristiina Nilk

tugiisik

 

 

Kristin Sakkeus

tugiisik

 

 

Terje Leinberg  

tugiisik (peretöötaja)

 

 

Abipersonal

Nimi

Ametikoht

Telefon


Maria Fjodorova   

abitööline