Töötajad

Nimi

Ametikoht

Telefon

E-mail

Riina Sippol

juhataja

679 1571
517 6796

riina[@]keilasots.ee

Jaane Põldme

infosekretär

679 1570
520 7448

info[@]keilasots.ee

Marika Pihelgas 

arendus-ja personalijuht

679 1575
5 818 9830

marika[@]keilasots

Teenused eakatele ja puuetega inimestele

Nimi

Ametikoht

Telefon

E-mail

Triin Peterson

projektijuht

5366 5378

triin.peterson[@]keilasots.ee

Tiiu Jalakas

päevakeskuse juht

5 247 284

tiiu[@]keilasots.ee

Olga Oksner

avahooldusteenuste juht

679 1576
5 190 4094 

olga[@]keilasots.ee

Marina Bunina

sotsiaalhooldaja

 

 

Eha Põhjakas

sotsiaalhooldaja

 

 

Karin Lillemägi

sotsiaalhooldaja

 

 

Maris Urgas 

sotsiaalhooldaja

 

 

Tiina Roosipuu

sotsiaalhooldaja

 

 

Marita Kisel 

sotsiaalhooldaja
(eakate päevahoid)

 

 

Liivi Vainsalu

sotsiaalhooldaja
(eakate päevahoid)

 

 

Ain Vitsmaa                      

bussijuht

 679 1570

 
 

Sotsiaaleluruumid

Nimi

Ametikoht

Telefon

E-mail

Natalia Tishkler 

sotsiaaleluruumi
hooldustöötaja 

5 918 7350

majutus[@]keilasots.ee

Gennadi Kaspirovski

sotsiaaleluruumi hooldustöötaja

5 918 7350

majutus[@]keilasots.ee

Kaido Viisitamm

 

sotsiaaleluruumi hooldustöötaja

5 918 7350

majutus[@]keilasots.ee

Tarmo Martinson

sotsiaaleluruumi 
hooldustöötaja 

5 918 7350

majutus[@]keilasots.ee

Teenused psüühilise erivajadusega inimestele

Nimi

Ametikoht

Telefon

E-mail

Piret Raudjärv

erihoolekande teenuste juht

5 199 6316

 piret[@]keilasots.ee

Hele-Riin Karja

tegevusjuhendaja

679 1572
5 346 0980

heleriin.karja[@]keilasots.ee

Elve Pellmas

tegevusjuhendaja

679 1572
5 199 4803 

elve[@]keilasots.ee

Helve Kokser

tegevusjuhendaja

679 1572

helve[@]keilasots.ee

Kaja Annion

tegevusjuhendaja

503 3397

tootahe[@]keilasots.ee

Sveta Žukova

tegevusjuhendaja

5 566 9043

tootahe[@]keilasots.ee

Lea Türkson

tegevusjuhendaja

5 669 2596

lea[@]keilasots.ee

Ljubov Käsper

tegevusjuhendaja

518 9123

ljubov[@]keilasots.ee

Marian Puusepp

tegevusjuhendaja
(kogukonnamaja)

5 307 8860

marian.puusepp[@]keilasots.ee

Piret Arvisto

tegevusjuhendaja 
(kogukonnamaja)

53077195

piret.arvisto[@]keilasots.ee

Teenused lastele-ja peredele

Nimi

AmetikohtHelve Vetema

tugiisik

 

 

Maiu Uuk

tugiisik

 

 

Erle Sui

tugiisik

 

 

Külli Peedi

tugiisik

 

 

Raili Madisson

tugiisik

 

 

Kris-Sesmet Parts

tugiisik

 

 

Ingrid Rebane 

tugiisik

 

 

Kristiina Nilk

tugiisik

 

 

Kristin Sakkeus

tugiisik

 

 

Terje Leinberg

tugiisik  (peretöötaja)

 

  

  

 

Abipersonal

Nimi

Ametikoht

Telefon


Marge Kadapik

perenaine 

679 1570

 

Maria Fjodorova

abitöötaja